Med Grid Optimizer får forsyningsselskaber adgang til infrastrukturdata i nær realtid. Farvel til uaktuelle, printede rapporter og velkommen til altid opdaterede data direkte på den mobile enhed.

Grid Optimizer er en cloudbaseret dataaggregerings-service, der muliggør lynhurtige udtræk og processering af data fra en lang række forskellige kildesystemer. Via en avanceret datamodel og et simpelt, åbent API kan data anvendes i Grid Optimizers rapporterings- og dashboardportal eller stilles til rådighed for andre applikationer.

Grid Optimizer udvikles i samarbejde med breakoutimage A/S, der som autoriseret GE-partner og distributør af bl.a. SmallWorld har et indgående kendskab til forsynings- og teleindustriens anvendelse af GIS-data. Systemets rapporterings – og datavisualiseringsapplikation er baseret på Blue Visuals’ Generic Visualization Platform, et datavisualiseringsværktøj, der er udviklet mhp. at kunne tilpasses forskellige branchers specifikke behov.

Grid Optimizer blev lancereret i foråret 2017 med EnergiFyn som første kunde. Læs vores case-story om EnergiFyn her og bliv klogere på Grid Optimizer.

Kontakt os for mere information om Grid Optimizer

Kontakt os

og lad os hjælpe dig til et bedre overblik