Rainsford Hunting

Dashboards med veldefinerede formål

Disruption i jagtrejsebranchen

Rainsford Hunting står bag en af verdens største marketingplatforme for jægere og udbydere af jagtrejser. Via Rainsfordhunting.com bringer de jægere og jagtudbydere sammen i jagtverdenens svar på AirBnB. Mange hundrede jagtrejser i mere end 40 lande udbydes til jægere over hele verden – til priser der afspejler, at alle fordyrende mellemled er fjernet. Samtidig er Rainsford godt i gang med at etablere deres website og sociale kanaler som et af de primære internationale communities for jægere.

Jagt foregår i naturen, men ikke desto mindre er Rainsford Hunting en 100% digital virksomhed. Websitet Rainsfordhunting.com er kernen i virksomhedens formidling af jagtrejser, men sociale medier, blogs og ekstern markedsføring spiller en væsentlig rolle ift. både markedsføring af jagtrejser og opbygningen af det unikke community, Rainsford Hunting er i gang med at skabe – og som pt. tæller mere end 150.000 Facebook-følgere. Virksomhedens samlede performance er derfor afhængig af mange faktorer, der relaterer til adskillige brugertyper, f.eks. jagtrejseudbydere, medlemmer, nyhedsbrevsmodtagere, følgere på sociale medier – samt naturligvis af en række generelle online-KPI’er som trafikgenerering og konvertering.

To formål, to dashboards

Dashboarddesign bør altid starte med overvejelser om formålet. Hvad skal dashboardet bruges til? Hvad vil vi opnå med det? Og hvem er målgruppen? Nogle dashboards er designet for at skabe et overordnet overblik over virksomhedens KPI’er, andre er centreret om detaildata. Nogle dashboards har ”speedometer-karakter” og fokuserer på performance her og nu, i andre dashboards er det udviklingen over tid, der skal illustreres. Nogle dashboards er designet til tydeligt at fremvise ”best and worst performance” eller største forskydninger ift. en foregående periode – mens andre f.eks. er strukturerede ud fra organisatoriske enheder, markeder eller tekniske forhold.

I forhold til Rainsford Hunting var det fra starten klart, at ét dashboard ikke ville kunne varetage alle de ønskede funktioner og målgrupper. Heller ikke selvom en stor del af datakilderne var de samme. Efter en dialog om virksomhedens behov, blev det derfor besluttet at lave to forskellige dashboards med hver sit formål og målgruppe.

Begge dashboards er baseret på Klipfolio som Blue Visuals er udviklingspartner på. Som integrations- og aggregeringsværkstøj er anvendt Blue Visuals API Connector Platform. API-connectoren samler data fra alle de anvendte kildesystemer i én fælles database, hvorfra dashboard-applikationen henter rådata samt beregnede værdier.

KPI-board

KPI-boardets formål er at tydeliggøre Rainsfords allermest centrale performance-indikatorer for virksomhedens medarbejdere. Det er de mål, medarbejdernes daglige indsats skal understøtte og målestokken for, hvor godt det går. Der vises data fra bl.a. WordPress, Google Analytics, sociale medier, Mailchimp og et antal beregnede økonomiske nøgletal – samt naturligvis targets for de respektive målepunkter.

KPI-boardet er udformet som et overskueligt og let afkodeligt dashboard med relativt få metrics og vises på en væghængt skærm i Rainsfords lokaler. KPI-boardet sikrer overblikket, men udgør samtidig en meget effektiv kommunikation af den fælles dagsorden, alle arbejder efter. Ingen er i tvivl om, hvilke mål der er i centrum eller, hvordan den aktuelle performance ser ud. I en resultatorienteret og datadrevet virksomhed som Rainsford bliver KPI-boardet dermed også et vigtigt motivationsværktøj.

Analyseboard

Analyseboardet giver som navnet antyder et dybere billede af de opnåede resultater. Dashboardet skal kunne besvare, hvorfor de forskellige KPI’er ser ud som de gør. Det har vi sikret ved at inkludere en lang række underliggende metrics, inddelt i et antal forskellige emner. Boardet er opdelt i otte faner, der hver går i dybden med ét område, f.eks. økonomi, brugeradfærd, marketing-ROI for blot at nævne nogle stykker.

Analyseboardet er primært tiltænkt virksomhedens ledelse og salgsfunktion, der har behov for indblik i forretningen via ét, samlende værktøj, så man undgår at skulle opsøge data hos de enkelte medarbejdere eller direkte i mange detailsystemer.

Begge dashboards opdateres automatisk løbende via Blue Visuals API-connector og kan tilgås fra mobile enheder, enten i en browser eller vha. Klipfolios app.

Mere på vej

Rainsford Hunting er overbevist om, at forretningen skal udvikles på basis af intelligent brug af data. En naturlig konsekvens er at anvende data tydeligt og offensivt udadtil mod brugerne for på den måde at fremhæve de fordele, både jagtrejseudbydere og jægere opnår ved at bruge Rainsfordhunting.com . Første tiltag bliver en dashboardløsning integreret på websitet, hvor den enkelte jagtrejseudbyder vha. en række velvalgte målepunkter vil få et let forståeligt, visuelt udtryk for de resultater, der opnås.

Kun ved hjælp af data kan vi forstå og udvikle vores virksomhed. Vores dashboards sikrer, at de nødvendige data altid er ved hånden og er opdaterede. Vi gætter ikke, og vi skal ikke tilbage fra møder og undersøge, hvad tallene siger – vi har dem bogstaveligt talt altid i lommen.


Frederik Bülow, CEO Rainsford Hunting

Kontakt os

og lad os hjælpe dig til et bedre overblik