Catering Danmark

Catering Danmark består af en række forskellige brands og er Danmarks største private cateringfirma med over en million årlige mad-leverancer. Hos Catering Danmark havde man et behov for at forstå, hvordan de forskellige brands præsterer i forhold til hinanden, samtidig med at man ønskede at fremvise de væsentligste nøgletal på en nem og forståelig måde for alle medarbejdere. Begge målsætninger blev indfriet vha. et Klipfolio dashboard.

Forudsætningerne for at sammenligne Catering Danmarks forskellige brands mht. performance og nøgletal er i udgangspunktet gode, fordi de anvender samme marketingplatforme såsom offline-annoncering i bl.a. aviser og online-kanaler som Google Adwords, Facebook og nyhedsbreve. I dette tilfælde var de mange forskellige datakilder den største udfordring.

Catering Danmarks tal for offline-salg kommer fra en række forskelligt formaterede Excel-ark. Disse data omstruktureres og forberedes til senere import i Klipfolio via en række makroer. Processen består af nogle få trin, hvor data samtidig valideres, før de sendes til Klipfolio og dashboardet opdateres. Andre data, såsom data fra Google Analytics og Facebook, giver en forståelse af Catering Danmarks økonomi og marketing. Disse data er tilgængelige online og indlæses via API’er. Alle online datakilder opdateres automatisk, men på forskellige tidspunkter, alt efter hvornår de er tilgængelige.

Næste udfordring handlede om, hvordan vi kunne præsentere data fra flere forskellige brands og flere forskellige typer af datakilder i en og samme figur (“klip” i Klipfolios terminologi) . Denne udfordring løste vi ved at opsplitte dashboardet i flere faneblade, så vi sikrede et nemt og overskueligt visuelt overblik over hvert brand. Dashboardet indeholder dermed data på helt overordnet niveau, samtidig med at man kan dykke ned i faneblade, hvor de præsenterede data har høj detaljeringsgrad. Dette sikrer, at dashboardet ikke blot har interesse for topledelsen, men også for specifikke teams i organisationen såsom Marketing og Online-afdelingen. De fleste figurer er desuden forsynet med målindikatorer, så alle er holdt ajour med både aktuelle resultater og budgetter.

Catering Danmark har dermed fået et nyt stærkt, komparativt billede af deres forretning. Et billede som sikrer aktuel og letforståelig information om, hvordan forskellige marketingkanaler og omsætningskilder bidrager og derved udgør et effektivt grundlag for rettidige og adækvate handlinger.

Kontakt os

og lad os hjælpe dig til et bedre overblik