Blue Visuals API Connector

Har I tal på mængden af systemer, I henter data fra for at få overblik over jeres resultater og performance? Måske ikke – men vi gætter på, det er mange! Blue Visuals API Connector Platform forbinder automatisk til alle jeres kildesystemer og samler data i en central database. Herfra er det blot at hente data ind i jeres foretrukne dashboard eller BI-system fra en enkelt kilde.

Automatisk dataindsamling

Manuel indsamling af data fra en stor mængde kildesystemer er en tung og tidskrævende opgave. En automatisering kræver til gengæld at man sætter sig ind i en tilsvarende stor mængde API-dokumentation og derefter udvikler løsninger mod hvert enkelt kildesystem. Løsninger, der endvidere kræver løbende vedligehold. Med vores API-connector slipper I for det arbejde og kan fokusere på anvendelsen af jeres data.

API-connectoren henter automatisk jeres data fra alle kildesystemer med en given frekvens og lagrer dem i en intern database. Baseret på det udtrukne datasæt kan beregnede datatyper tilføjes databasen, hvorefter både rådata og beregnede data er tilgængelige for jeres BI- eller dashboardværktøj. API-connectoren gemmer alle tidligere udtrukne data, hvorved der over tid opbygges en historisk datadimension, som typisk ikke kan udtrækkes direkte via de sociale mediers API’er.

Brug jeres foretrukne BI-system eller dashboard

Når jeres data er hentet og beregnet, er I klar at anvende dem fra jeres foretrukne BI-system eller dashboard. Stort set alle systemer kan anvendes til at tilgå data i API-connectorens database. Eller data kan eksporteres til et regnearksformat.

Blue Visuals tilbyder at opsætte komplette datavisualiseringsløsninger baseret på vores egen platform eller på Klipfolio. Skulle I foretrække et andet system, hjælper vi gerne med at forbinde det til API-connectoren.

Standardkilder og -datatyper

Blue Visuals API Connector Platform understøtter som standard en række udbredte kildesystemer og datatyper (rådata samt beregnede værdier). Standard-datasættet vil være fuldt tilstrækkeligt for mange dashboard- og rapporteringsløsninger og forkorter implementeringstiden på sådanne projekter betragteligt. API-connectoren vil løbende blive udvidet med nye kildesystemer og datatyper og således blive mere og mere omfattende.

Blue Visuals API Connector Platform kan anvendes i standardversionen til let at samle data fra mange udbredte datakilder – eller den kan tilpasses med data fra kilder, I selv vælger.

Tilpasning af API-connectoren

Skulle I ønske at tilføje andre kildesystemer og datatyper, er det muligt at tilpasse API-connectoren til jeres specifikke behov. Uanset kildesystemet vil data blive tilføjet den interne database, så der fortsat kun er én datakilde jeres dataværktøj skal tilgå og data fra forskellige systemer kan krydsrefereres.

  Kontakt os for yderligere information om Blue Visuals API Connector.

API-connectoren med frontend-apllikation og kildesystemer (eksempler)

Nuværende liste over inkluderede kildesystemer og datatyper

Listen vil blive udvidet løbende.

 Source  Dimension  Metric  Update Frequency
Page page_fans, page_fan_adds, page_posts_impressions_unique, page_engaged_users, page_views_total, page_storytellers_by_story_type Daily
Post message, likes, comments, shares, full_picture, created_time Daily
All All Daily
Search Analytics Query rank, keyword, clicks, impressions, ctr, position Daily
Site list site url Daily
Url Crawl Errors url, category, counts, platform, timestamp Daily
Site list site url Daily
Get sheet data Your data (e.g. targets) Daily
Channel subscribersGained, subscribersLost, views, likes, comments, shares,estimatedMinutesWatched Daily
Video list of videos Daily
User user, feed, media, media liked, follows users, followed users, user relationship Daily
Media media popular, media info, media likes, media comments Daily
Companies company info, time, share-count, comment-count, like-count, impression-count, click-count, historical-follow-statistics Daily
User username,first_name,last_name,image,counts,bio,created_at Daily
Board name, description, url, image, pins, collaborators, followers, created_at Daily
Pin id, link, url, creator, board, created_at, note, color, counts, media, attribution, image, metadata Daily
User id, screen_name, profile_image_url, statuses_count, followers_count Daily
Tweet id, text, media, retweet_count, favorite_count, created_at Daily
Projects domain_name Daily
Rankings keywords, position, date Daily
Products app_name Daily
Sale report downloads, date Daily
Usage report opens, date Daily
Lists No. of subscribers, Subscriber list, Open rate, Click rate Daily
Page Total pages, List of pages, Page created date Daily
Post Total posts, List of posts, Post created date Daily

 Source


Dimension : Page
Metric : page_fans, page_fan_adds, page_posts_impressions_unique, page_engaged_users, page_views_total, page_storytellers_by_story_type
Update Frequency : Daily


Dimension : Post
Metric : message, likes, comments, shares, full_picture, created_time
Update Frequency : Daily

 Source

Dimension : All
Metric : All
Update Frequency : Daily
 Source


Dimension : Search Analytics Query
Metric : rank, keyword, clicks, impressions, ctr, position
Update Frequency : Daily


Dimension : Site
Metric : list site url
Update Frequency : Daily


Dimension : Url Crawl Errors
Metric : list site url, category, counts, platform, timestamp
Update Frequency : Daily

 Source

Dimension : Site
Metric : list site url
Update Frequency : Daily
 Source

Dimension : Get sheet data
Metric : Your data (e.g. targets)
Update Frequency : Daily
 Source


Dimension : Channel
Metric : subscribersGained, subscribersLost, views, likes, comments, shares,estimatedMinutesWatched
Update Frequency : Daily


Dimension : Video
Metric : list of videos
Update Frequency : Daily

 Source


Dimension : User
Metric : user, feed, media, media liked, follows users, followed users, user relationship
Update Frequency : Daily


Dimension : Media
Metric : media popular, media info, media likes, media comments
Update Frequency : Daily

 Source

Dimension : Companies
Metric : company info, time, share-count, comment-count, like-count, impression-count, click-count, historical-follow-statistics
Update Frequency : Daily
 Source


Dimension : User
Metric : username, first_name, last_name, image, counts, bio, created_at
Update Frequency : Daily


Dimension : Board
Metric : name, description, url, image, pins, collaborators, followers, created_at
Update Frequency : Daily


Dimension : Pin
Metric : id, link, url, creator, board, created_at, note, color, counts, media, attribution, image, metadata

 Source


Dimension : User
Metric : id, screen_name, profile_image_url, statuses_count, followers_count
Update Frequency : Daily


Dimension : Tweet
Metric : id, text, media, retweet_count, favorite_count, created_at
Update Frequency : Daily

 Source


Dimension : Projects
Metric : domain_name
Update Frequency : Daily


Dimension : Rankings
Metric : keywords, position, date
Update Frequency : Daily

 Source


Dimension : Products
Metric : app_name
Update Frequency : Daily


Dimension : Sale report
Metric : downloads, date
Update Frequency : Daily


Dimension : Usage report
Metric : opens, date
Update Frequency : Daily

 Source

Dimension : Lists
Metric : No. of subscribers, Subscriber list, Open rate, Click rate
Update Frequency : Daily
 Source


Dimension : Page
Metric : Total pages, List of pages, Page created date
Update Frequency : Daily


Dimension : Post
Metric : Total posts, List of posts, Post created date
Update Frequency : Daily

Kontakt os

og lad os hjælpe dig til et bedre overblik