Cofoco

Fra datamodul til forretningsværktøj

Forbedret værktøj til en dataorienteret virksomhed

Cofoco Restauranter er en populær restaurantkæde i Danmark, der driver et stort antal succesfulde spisesteder under egne brands. Virksomheden drives med kreativitet og hjerte af medarbejderne i de enkelte restauranter mens hovedkvarteret især har fokus på forretningsdelen. For at kunne holde finansiel snor i de mange afdelinger har Cofoco udviklet sit eget datamodul igennem en årrække. Cofoco bad Blue Visuals om at være med til at forbedre datamodulet, så det i fremtiden bliver endnu mere relevant for virksomhedens ansatte som forretningsværktøj.

En af udfordringerne var at forbedre datagrundlaget i det eksisterende datamodul og gøre det lettere at få overblik over data. Det er altid vigtigt at have overblik over data eller rettere at have ”overbliks-data”, så man ikke fortaber sig i detaljer, der ikke er vigtige for det overordnede billede af forretningen. Det er typisk data til topledelsen omhandlende de overordnede KPI´er. Disse data er nu forbedret, og der er indført automatiseret rapportudsendelse per email ud fra brugerens eget ønske om KPI´er, restauranter og frekvens. Det er en væsentlig forbedring, fordi individualisering af rapporterne gør dem langt mere relevante for den enkelte leder og hans specifikke ansvarsområde.

Realtidsdata og individualisering

I de enkelte restauranter kan det være svært at holde fokus på økonomi mens gryderne er i kog og gæsterne skal serviceres. Derfor har lederne i restauranterne også fået et nyt værktøj, der skal gøre det nemmere at styre lønudgifter og indtægter i realtid. En SMS-alarm udsendes til restaurantens leder, når der er for store lønudgifter ift. indtægter, hvilket muliggør øjeblikkelig tilpasning af antallet af medarbejde på vagt i restauranten.  Systemet kræver kun input af target-værdier og fungerer derefter fuldautomatisk.

En restaurantkæde som Cofoco, der har meget forskellige restauranter i sin portefølje, har naturligvis et meget omfattende katalog af produkter og processer, hvilket giver anledning til rigtig mange målepunkter. Derfor er det vigtigt at gøre det lettere at dykke ned i datapunkter af særlig interesse. Til det formål er der skabt et drilldown-værktøj med mulighed for at vælge stort set alle eksisterende data og beregnede KPI´er, f.eks. salg af bestemte varer eller varegrupper, antal gæster, budgetter osv. Data eksporteres til Excel, og på den baggrund laves der analyse for i sidste ende at kunne handle korrekt ift. konklusionerne.

Nye krav til hastighed

En bestemt udfordring fortjener at blive nævnt. Cofocos store krav til nye, større datamængder i forskellige rapporter betød, at hastigheden på generering af rapporterne gik voldsomt ned. Derfor har Blue Visuals udviklet en cache-løsning, hvor rapporter nu er tilgængelige i løbet af 1-2 sek. i stedet for som tidligere 1-2 min.

Cofocos ønsker til deres dataværktøj illustrerer meget fint, at det ikke er tilstrækkeligt at have alle data til rådighed for at opnå de ønskede resultater; data skal gøres relevante og ikke mindst nemme at agere på via overblik, individualisering og let tilgængelighed.

“ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vestibulum pharetra tellus vel scelerisque. Proin a pretium sem. In volutpat nisi dignissim nibh elementum interdum ut quis orci. Aliquam sagittis eget augue et hendrerit. ”


Name with Position

Kontakt os

og lad os hjælpe dig til et bedre overblik